Årsager til stress

Årsager til stress

Årsager til stress (stressorer)

- Lær at spotte stressens grundpræmisser

Stress er individuelt betinget og ligesom noget giver og andet dræner den enkelte for energi, kan vi sige, at dét der stresser den ene, ikke nødvendigvis stresser den anden. Der kan altså være et hav af forskellige årsager til stress, såvel arbejdsrelaterede som helt private. Det er sjældent fremkomsten af en enkeltstående, men nærmere en kulmination af en række mindre belastninger, der får bægret til at flyde over og stressen til at være en realitet i hverdagen. 

Overordnet set kan vi fastslå, at stress er en ubalance i dét, vi tænker og foretager os. Kort og godt opleves der en uoverensstemmelse mellem de krav, vi bliver stillet overfor fra omverdenen, men i dén grad også de krav og forventninger, vi stiller til os selv op imod de kompetencer og ressourcer, vi reelt er i besiddelse af.

Arbejdsrelaterede årsager (stressorer)

 • For stor arbejdsbyrde over uafgrænset periode
 • Skiftende arbejdstider
 • Ingen indflydelse på egne arbejdsopgaver og planlægning
 • Manglende informationer om værdier / retning i jobet
 • Ingen tilbagemelding / anerkendelse for arbejdsindsts
 • Manglende ressourcer ift. de opgaver, man bliver stillet
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø 
 • Uønsket overflytning / omrokering 
 • Støj, dårlig indretning og indeklima
 • Ufuldendt forventningsafstemning / ansættelseskontrakt
 • Uforudsigelige / urimelige arbejdsrelationer
 • Mobning eller chikane af kolleger / ledelse
 • Risiko for vold (tog konduktører, P-vagter, politi o.l.)
 • Ingen videreudviklingsmuligheder (uddannelse / oplæring)

Årsager grundet privatlivet (stressorer)

 • Dårlig samvittighed ift. forventninger fra venner og familie
 • Udsættelse for trusler eller vold
 • Længere tids uvished
 • Problemer med at få økonomien til at hænge sammen
 • Påtager sig i for høj grad andres problemer
 • Svært ved at sige fra overfor ting, der kræver for meget psykisk / tidsmæssigt
 • Problemer i parforholdet
 • Styrter rundt for at opfylde andres behov, før man tænker på sig selv
 • Har ikke tilstrækkelig indflydelse over egen hverdag
 • Hænger fast i negative tankemønstre
 • Sygdom i nærmeste familie
 • Dårlig til at bede om hjælp
 • Uvished om fremtiden (beslutninger man venter svar på)

Deltagerne siger

Deltagerne siger

Bjørn Dahlberg

Afdelingsleder, Nordea

Bjørn Dahlberg (Afdelingsleder, Nordea) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Har hørt tilsvarende før og fik stort udbytte af, at få det genopfriske på en anden måde via Theis. Nu er det mere i top of mind"

Peter Jersbøl

IT Chef, Netto

Peter Jersbøl (IT Chef, Netto) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Jeg fik nogle rigtigt gode værktøjer med, som jeg vil bruge i mit daglige arbejde fremover"

Jacob Buus Møller Andersen

Direktør, Bautahøj

Jacob Buus Møller Andersen (Direktør, Bautahøj) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Theis,- du har en smittende energi,- der krydres med en herlig befriende humor,- du bruger dig selv og ikke fedtet med at dele ud! herlig dag!!"

Thomas Thorius

Værkfører, Era Biler Frederikssund

Thomas Thorius (Værkfører, Era Biler Frederikssund) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Når man som dig har et godt produkt og samtidig brænder for produktet, giver det en super fed oplevelse og læring"

Ricco Lind Hansen

Partner, Multi-Tech A/S

Ricco Lind Hansen (Partner, Multi-Tech A/S) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Tak for en kanon god dag og at emnet blev formidlet super godt af dig. Spændende mennesker du havde fået samlet sammen på dagen"

Hanne Grandjean

Senior HR Partner, Coop

Hanne Grandjean (Senior HR Partner, Coop) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Du har en fantastisk udstråling og et godt tag på os. Kunne sagtens se en komprimeret model af SPOT STRESS til vores ledere"

SPOT STRESS

Deltagerne siger

Tilmelding

Om workshoppen

Kontakt os

Gratis stressrådgivning

Coach.dk - CVR  26152984

OM STRESS

Hvad er stress?

Årsager (stressorer)

Symptomer

Stressforebyggelse

Fakta

Stresstesten (online)

HER BOR VI

Nygade 12A

4300 Holbæk

+45 82 82 12 12

      +45 82 82 12 12  

Find vej

Vi passer på dine data