Årsager til stress

Årsager til stress (stressorer)

- Lær at spotte stressens grundpræmisser

Stress er individuelt betinget og ligesom noget giver og andet dræner den enkelte for energi, kan vi sige, at dét der stresser den ene, ikke nødvendigvis stresser den anden. Der kan altså være et hav af forskellige årsager til stress, såvel arbejdsrelaterede som helt private. Det er sjældent fremkomsten af en enkeltstående, men nærmere en kulmination af en række mindre belastninger, der får bægret til at flyde over og stressen til at være en realitet i hverdagen. 

Overordnet set kan vi fastslå, at stress er en ubalance i dét, vi tænker og foretager os. Kort og godt opleves der en uoverensstemmelse mellem de krav, vi bliver stillet overfor fra omverdenen, men i dén grad også de krav og forventninger, vi stiller til os selv op imod de kompetencer og ressourcer, vi reelt er i besiddelse af.

Arbejdsrelaterede årsager (stressorer)

 • For stor arbejdsbyrde over uafgrænset periode
 • Skiftende arbejdstider
 • Ingen indflydelse på egne arbejdsopgaver og planlægning
 • Manglende informationer om værdier / retning i jobet
 • Ingen tilbagemelding / anerkendelse for arbejdsindsts
 • Manglende ressourcer ift. de opgaver, man bliver stillet
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø 
 • Uønsket overflytning / omrokering 
 • Støj, dårlig indretning og indeklima
 • Ufuldendt forventningsafstemning / ansættelseskontrakt
 • Uforudsigelige / urimelige arbejdsrelationer
 • Mobning eller chikane af kolleger / ledelse
 • Risiko for vold (tog konduktører, P-vagter, politi o.l.)
 • Ingen videreudviklingsmuligheder (uddannelse / oplæring)

Årsager grundet privatlivet (stressorer)

 • Dårlig samvittighed ift. forventninger fra venner og familie
 • Udsættelse for trusler eller vold
 • Længere tids uvished
 • Problemer med at få økonomien til at hænge sammen
 • Påtager sig i for høj grad andres problemer
 • Svært ved at sige fra overfor ting, der kræver for meget psykisk / tidsmæssigt
 • Problemer i parforholdet
 • Styrter rundt for at opfylde andres behov, før man tænker på sig selv
 • Har ikke tilstrækkelig indflydelse over egen hverdag
 • Hænger fast i negative tankemønstre
 • Sygdom i nærmeste familie
 • Dårlig til at bede om hjælp
 • Uvished om fremtiden (beslutninger man venter svar på)

SPOT STRESS

Foredrag

Workshop

Train-The-Trainer

Deltagerne siger

Kontakt os

OM STRESS

Hvad er stress?

Årsager (stressorer)

Symptomer

Stressforebyggelse

Fakta

Gratis stressrådgivning

Stresstesten (online)

vi er