Årsager til stress

Årsager til stress

Årsager til stress (stressorer)

- Lær at spotte stressens grundpræmisser

Stress er individuelt betinget og ligesom noget giver og andet dræner den enkelte for energi, kan vi sige, at dét der stresser den ene, ikke nødvendigvis stresser den anden. Der kan altså være et hav af forskellige årsager til stress, såvel arbejdsrelaterede som helt private. Det er sjældent fremkomsten af en enkeltstående, men nærmere en kulmination af en række mindre belastninger, der får bægret til at flyde over og stressen til at være en realitet i hverdagen. 

Overordnet set kan vi fastslå, at stress er en ubalance i dét, vi tænker og foretager os. Kort og godt opleves der en uoverensstemmelse mellem de krav, vi bliver stillet overfor fra omverdenen, men i dén grad også de krav og forventninger, vi stiller til os selv op imod de kompetencer og ressourcer, vi reelt er i besiddelse af.

Arbejdsrelaterede årsager (stressorer)

 • For stor arbejdsbyrde over uafgrænset periode
 • Skiftende arbejdstider
 • Ingen indflydelse på egne arbejdsopgaver og planlægning
 • Manglende informationer om værdier / retning i jobet
 • Ingen tilbagemelding / anerkendelse for arbejdsindsts
 • Manglende ressourcer ift. de opgaver, man bliver stillet
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø 
 • Uønsket overflytning / omrokering 
 • Støj, dårlig indretning og indeklima
 • Ufuldendt forventningsafstemning / ansættelseskontrakt
 • Uforudsigelige / urimelige arbejdsrelationer
 • Mobning eller chikane af kolleger / ledelse
 • Risiko for vold (tog konduktører, P-vagter, politi o.l.)
 • Ingen videreudviklingsmuligheder (uddannelse / oplæring)

Årsager grundet privatlivet (stressorer)

 • Dårlig samvittighed ift. forventninger fra venner og familie
 • Udsættelse for trusler eller vold
 • Længere tids uvished
 • Problemer med at få økonomien til at hænge sammen
 • Påtager sig i for høj grad andres problemer
 • Svært ved at sige fra overfor ting, der kræver for meget psykisk / tidsmæssigt
 • Problemer i parforholdet
 • Styrter rundt for at opfylde andres behov, før man tænker på sig selv
 • Har ikke tilstrækkelig indflydelse over egen hverdag
 • Hænger fast i negative tankemønstre
 • Sygdom i nærmeste familie
 • Dårlig til at bede om hjælp
 • Uvished om fremtiden (beslutninger man venter svar på)

Deltagerne siger

Deltagerne siger

Kimmie Boas Thomsen

Administrativ og juridisk leder, Dansk Metal

Kimmie Boas Thomsen (Administrativ og juridisk leder, Dansk Metal) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Alle med personaleansvar bør få indsigt håndteringen af stress og forebyggelsen. Alle kan blive ramt af stress og så er det godt at have nogle værktøjer,"

Michelle Dyring Hansen

Kundecenterchef, Catering Engros

Michelle Dyring Hansen (Kundecenterchef, Catering Engros) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Jeg synes, materialet er lige relevant for personer med, som uden personaleansvar. Egentlig burde alle medarbejdere tilbydes sådan en workshop for at kunne hjælpe sig selv og spotte sine kollegaer."

Michael Stærk

Partner, Skel.dk

Michael Stærk (Partner, Skel.dk) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Godt kursus med indføring i hvordan stress virker og med redskaber til brug i en travl hverdag i Skel.dk landinspektører. Lækre omgivelser i Balancehuset og god underviser."

Dorte Stage

Privatkundechef, Spar Nord Holbæk

Dorte Stage (Privatkundechef, Spar Nord Holbæk) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Du var meget levende og kom med gode historier, jeg kunne relatere til noget og en god afveksling mellem teori og gruppeopgaver."

Maria Engberg Nielsen

Sekretær (arbejdsmiljø), HF-Forsikring G/S

Maria Engberg Nielsen (Sekretær (arbejdsmiljø), HF-Forsikring G/S) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Kurset burde nærmest være obligatorisk for folk med personaleansvar. Tænk med penge virksomhederne kunne sparre på sygemeldinger hvis stress spottes i tide!"

Jette Weinreich Olsen

HR Manager, Malmos A/S

Jette Weinreich Olsen (HR Manager, Malmos A/S) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Theis leverer, på et rigtig højt plan, nogle rigtig gode pointer og værktøjer som alle i en organisation vil have glæde af. Man går fra workshoppen med rigtig meget brugbart i rygsækken."

SPOT STRESS

Deltagerne siger

Tilmelding

Om workshoppen

Kontakt os

Gratis stressrådgivning

Coach.dk - CVR  26152984

OM STRESS

Hvad er stress?

Årsager (stressorer)

Symptomer

Stressforebyggelse

Fakta

Stresstesten (online)

HER BOR VI

Nygade 12A

4300 Holbæk

+45 82 82 12 12

      +45 82 82 12 12  

Find vej

Vi passer på dine data