Årsager til stress

Årsager til stress

Årsager til stress (stressorer)

- Lær at spotte stressens grundpræmisser

Stress er individuelt betinget og ligesom noget giver og andet dræner den enkelte for energi, kan vi sige, at dét der stresser den ene, ikke nødvendigvis stresser den anden. Der kan altså være et hav af forskellige årsager til stress, såvel arbejdsrelaterede som helt private. Det er sjældent fremkomsten af en enkeltstående, men nærmere en kulmination af en række mindre belastninger, der får bægret til at flyde over og stressen til at være en realitet i hverdagen. 

Overordnet set kan vi fastslå, at stress er en ubalance i dét, vi tænker og foretager os. Kort og godt opleves der en uoverensstemmelse mellem de krav, vi bliver stillet overfor fra omverdenen, men i dén grad også de krav og forventninger, vi stiller til os selv op imod de kompetencer og ressourcer, vi reelt er i besiddelse af.

Arbejdsrelaterede årsager (stressorer)

 • For stor arbejdsbyrde over uafgrænset periode
 • Skiftende arbejdstider
 • Ingen indflydelse på egne arbejdsopgaver og planlægning
 • Manglende informationer om værdier / retning i jobet
 • Ingen tilbagemelding / anerkendelse for arbejdsindsts
 • Manglende ressourcer ift. de opgaver, man bliver stillet
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø 
 • Uønsket overflytning / omrokering 
 • Støj, dårlig indretning og indeklima
 • Ufuldendt forventningsafstemning / ansættelseskontrakt
 • Uforudsigelige / urimelige arbejdsrelationer
 • Mobning eller chikane af kolleger / ledelse
 • Risiko for vold (tog konduktører, P-vagter, politi o.l.)
 • Ingen videreudviklingsmuligheder (uddannelse / oplæring)

Årsager grundet privatlivet (stressorer)

 • Dårlig samvittighed ift. forventninger fra venner og familie
 • Udsættelse for trusler eller vold
 • Længere tids uvished
 • Problemer med at få økonomien til at hænge sammen
 • Påtager sig i for høj grad andres problemer
 • Svært ved at sige fra overfor ting, der kræver for meget psykisk / tidsmæssigt
 • Problemer i parforholdet
 • Styrter rundt for at opfylde andres behov, før man tænker på sig selv
 • Har ikke tilstrækkelig indflydelse over egen hverdag
 • Hænger fast i negative tankemønstre
 • Sygdom i nærmeste familie
 • Dårlig til at bede om hjælp
 • Uvished om fremtiden (beslutninger man venter svar på)

Deltagerne siger

Deltagerne siger

Carsten Damgaard

Centerdirektør, Holbæk Sportsby

Carsten Damgaard (Centerdirektør, Holbæk Sportsby) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Workshoppen Spot Stress er super relevant for ALLE ledere, også selvom man måske ikke fornemmer "problemer" hos medarbejderne eller hos sig selv. Jeg vil klart anbefale det."

Tommy Behrendt Sørensen

Indehaver Danbolig Roskilde C

Tommy Behrendt Sørensen (Indehaver Danbolig Roskilde C) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Man går fra kurset med en følelse af at være klædt godt på til at imødegå og forudse stress. Alle firmaer vil kunne spare både økonomi og ressourcer ved at gøre sig klogere på emnet."

Thomas Brauner

Pædagogisk leder, Holbæk kommune

Thomas Brauner (Pædagogisk leder, Holbæk kommune) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Det var rigtig godt. Et lille miljø og en tilpas deltagerskare gjorde at man hurtigt fik skabt tryghed og en følelse af sammenhold."

Anette Hørlyck

HR konsulent, HR Management

Anette Hørlyck (HR konsulent, HR Management) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"En super, god dag, hvor Theis med sin store viden, empati og humor førte os igennem et rigtigt godt program. Vi lærte, hvordan vi spotter stress hos medarbejdere og kollegaer. Min varmeste anbefaling."

Søren Larsen

Category Manager, Netto

Søren Larsen (Category Manager, Netto) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Theis formidler med en super, god indlevelse og kom med mange konkrete eksempler. Der var en god balance mellem teori og øvelser, og workshoppen gav stof til eftertanke."

Birgitte Bræmer

HR Konsulent Dagrofa ApS

Birgitte Bræmer (HR Konsulent Dagrofa ApS) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Det er yderst relevant at fokusere på forebyggelse af stress med rettidig omhu på arbejdspladsen og her gav Workshoppen mig yderligere værktøjer."

SPOT STRESS

Deltagerne siger

Tilmelding

Om workshoppen

Kontakt os

Gratis stressrådgivning

Coach.dk - CVR  26152984

OM STRESS

Hvad er stress?

Årsager (stressorer)

Symptomer

Stressforebyggelse

Fakta

Stresstesten (online)

HER BOR VI

Nygade 12A

4300 Holbæk

+45 82 82 12 12

      +45 82 82 12 12  

Find vej

Vi passer på dine data