Årsager til stress

Årsager til stress

Årsager til stress (stressorer)

- Lær at spotte stressens grundpræmisser

Stress er individuelt betinget og ligesom noget giver og andet dræner den enkelte for energi, kan vi sige, at dét der stresser den ene, ikke nødvendigvis stresser den anden. Der kan altså være et hav af forskellige årsager til stress, såvel arbejdsrelaterede som helt private. Det er sjældent fremkomsten af en enkeltstående, men nærmere en kulmination af en række mindre belastninger, der får bægret til at flyde over og stressen til at være en realitet i hverdagen. 

Overordnet set kan vi fastslå, at stress er en ubalance i dét, vi tænker og foretager os. Kort og godt opleves der en uoverensstemmelse mellem de krav, vi bliver stillet overfor fra omverdenen, men i dén grad også de krav og forventninger, vi stiller til os selv op imod de kompetencer og ressourcer, vi reelt er i besiddelse af.

Arbejdsrelaterede årsager (stressorer)

 • For stor arbejdsbyrde over uafgrænset periode
 • Skiftende arbejdstider
 • Ingen indflydelse på egne arbejdsopgaver og planlægning
 • Manglende informationer om værdier / retning i jobet
 • Ingen tilbagemelding / anerkendelse for arbejdsindsts
 • Manglende ressourcer ift. de opgaver, man bliver stillet
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø 
 • Uønsket overflytning / omrokering 
 • Støj, dårlig indretning og indeklima
 • Ufuldendt forventningsafstemning / ansættelseskontrakt
 • Uforudsigelige / urimelige arbejdsrelationer
 • Mobning eller chikane af kolleger / ledelse
 • Risiko for vold (tog konduktører, P-vagter, politi o.l.)
 • Ingen videreudviklingsmuligheder (uddannelse / oplæring)

Årsager grundet privatlivet (stressorer)

 • Dårlig samvittighed ift. forventninger fra venner og familie
 • Udsættelse for trusler eller vold
 • Længere tids uvished
 • Problemer med at få økonomien til at hænge sammen
 • Påtager sig i for høj grad andres problemer
 • Svært ved at sige fra overfor ting, der kræver for meget psykisk / tidsmæssigt
 • Problemer i parforholdet
 • Styrter rundt for at opfylde andres behov, før man tænker på sig selv
 • Har ikke tilstrækkelig indflydelse over egen hverdag
 • Hænger fast i negative tankemønstre
 • Sygdom i nærmeste familie
 • Dårlig til at bede om hjælp
 • Uvished om fremtiden (beslutninger man venter svar på)

Deltagerne siger

Deltagerne siger

Palle Jørgensen

Maintenance Manager, Dan-Foam ApS

Palle Jørgensen (Maintenance Manager, Dan-Foam ApS) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"De gennemgåede og efterfølgende udleverede værktøjer er et "MUST" til værktøjskassen. Jeg har fra dag 1 efter workshoppen brugt flere af dem. Ros til Theis og teamet"

Pia Jürgensen

HR-Konsulent, Frederiksberg Forsyning A/S

Pia Jürgensen (HR-Konsulent, Frederiksberg Forsyning A/S) udtaler følgende om workshoppen SPOT STRESS

"Dagen var rigtigt god for mig, da vi fik sat ord på hvilke elementer der kan være årsag til stress, og det har da gjort, at jeg har valgt noget fra og sagt nej til"

SPOT STRESS

Deltagerne siger

Tilmelding

Om workshoppen

Kontakt os

Gratis stressrådgivning

Coach.dk - CVR  26152984

OM STRESS

Hvad er stress?

Årsager (stressorer)

Symptomer

Stressforebyggelse

Fakta

Stresstesten (online)

HER BOR VI

Nygade 12A

4300 Holbæk

+45 82 82 12 12

      +45 82 82 12 12  

Find vej

Vi passer på dine data